Attack mot demokratin

Såå fruktansvärt,  upplopp på kongressen, Washington. Ett land som säger sig vara en demokrati..

Finner inga ord för min oro över att Donald Trumps anhängare attackerar demokratin. Är egentligen ingen politisk engagerad människa. Men folkstyre, jämlikhet med alla människors lika värde, humanism och givetvis vår yttrandefrihet ligger mig varmt om hjärtat. Jag har ingen aning om Joe Bidens kvalitéer eller hans politik? Men att mot bakgrund av den sittande presidentens beteende sista tiden( o tidigare, min åsikt) är alla politiker gullebarn. Svårt att se annat, än en längtan tills lugnet lägger sig.. i landet ”over there”.

Tänka klart?

När är tanken klar?
Kanske när inga är kvar?

Alternativen är uttömda,
inget mer, bortglömda?

Ingen sanning längre är sann,
inte heller någon som vann..

Alla har rätt i sak,
demokrati, så håller alla i sin spak.

även om andra, har fel,
ett yttrande, då alla andra får spel.

Fria viljan och ordens jakt,
är verklig folkets makt.

Tanken är där alltid fri,
man får skriva ett dumt kåseri.

Tarvar ej, tänka sig för,
eller att man, för sina åsikter, dör.

Demokrati har sitt pris,
alla har ansvar på sitt vis..

När A.Tegnell planer mot corona, välva
Vi måste, lyssna och tänka själva.

För ingen om framtiden vet,
När Covid-19 går mot flockimmunitet?

Kärlek, drömmar om en bättre färd,
vi tar chansen och får en levande värld.

maskros

”There is only one way to avoid, criticism;
do nothing,
say nothing and be nothing.”

Aristotele

Coronasmittbärare?

Vi lever i en demokrati och människor i vårt land anses kunna ta eget ansvar för sin och sina medmänniskors hälsa, tänker jag. Vi lever i den fria världen. Däremot så färdas ny (des?)information snabbt i dagspress, webbtidningar och sociala medier…

I mitt tycke har Folkhälsomyndigheten gjort ett gott arbete med information till allmänheten och råd om hur Sverige bör handskas med Corona.. Men meningarna går isär.

30-40 sekunder!

I en debattartikel i Svenska Dagbladet (15-03- 2020)skriver några av de främsta experterna deras synpunkt om hur vi enskilda individer bör agera vid infektion av Coronaviruset.

Vi vill att man ger adekvat information till allmänheten om att viruset kan smitta innan symptom och även efter symtom klingar av och vad det innebär i praktiken. Man måste därför informera alla man varit i kontakt med om man blir sjuk och att barn även vid milda symptom kan vara smittspridare.”

Fredrik Elgh
professor i virologi, Umeå Universitet samt överläkare, Norrlands Universitetssjukhus
Åke Gustafsson
specialist i klinisk virologi, tidigare verksamhetschef för klinisk mikrobiologi i Region Gävleborg och i Region Uppsala, Medicinklinikerna i Region Gävleborg och i Region Västernorrland
Bo Lundbäck
senior professor i lungsjukdomarnas kliniska epidemiologi, Göteborgs Universitet
Björn Olsén
överläkare, professor i Infektionssjukdomar, Uppsala Universitet
Joacim Rocklöv
professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå Universitet
Cecilia Söderberg-Nauclér
leg läkare, professor i medicinsk mikrobiell patogenes, virusforskare, Karolinska Institutet
Marit Vaagen
vd Sirona Health Solutions, MSc, MPP Public Policy, Harvard Kennedy School of Government

Lagom

I landet lagom, sticker man inte ut. Känslokall till ytan, artigt leende, inga yviga gester eller högt tonläge. Där talar man inte högt om vare sig sjukdom, politik eller löneförhöjningar.

I landet lagom varken protesterar eller demonstrerar man sitt missnöje, Accepterar situationen och fortsätter som vanligt.

I landet lagom blundar man gärna för problem.

I landet lagom är olikhet skrämmande, man tappar fattningen, kortpyramiden rasar. Backar undan eller tar till kamp vare sig det är rätt eller fel..

I landet lagom står de flesta och tittar på istället för att nyttja sina demokratiska rättigheter till protest.

I landet lagom har folkstyre nästintill blivit en fars, Vi väljer parti, sedan gör de valda precis som de vill. De verkar bordlägga problemen?

I landet lagom älskar jag att leva, men det är svårt att göra sin röst hörd som enskild utan att sticka ut.

Tror opolitiska grupperingar i sakfrågor är viktigare nu än någonsin.

I landet lagom värnar jag om yttrandefrihet. Människors lika värde.. Jag värnar om asylrätten, ser även en fördel till arbetskraftsinvandring där skatt betalas till staten och pengar till samhället kommer in. Och samma rättigheter som övriga arbetstagare i Sverige

I landet lagom hjälper vi varandra i nöd, delar på bördan som vi gjort sedan urminnes tider. Något som glömts bort sedan samhället, skulle ta ansvar för detta.

I landet lagom, börjar de tysta tankarna bli sagda.