Höjd beredskap, Corona..

Höjd beredskap

”Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridningi Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. ”

”Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. ”

Symtom luftvägar, stanna hemma!

”Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.”

”Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.”

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN (12 mars 2020 min kommentar)

Viktigt!

”Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu. (20200312 min kommentar)

Källa:

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN