Vardagsstress

Alla lever mer eller mindre med vardagens stressade situationer, ibland blir det bara för mycket i livets ekorrhjul, här nedan en dikt som tar upp detta, med lite uns av ironi..

Käckt jäkt…

Sinnesro, sinnesfrid, harmoni,
hitta lugnet, nästan till hysteri.

Vara nyttig,sund och hälsosam,
ekologisk och samvetsgrann.

Kompostera, sortera och regenera,
att återvinna, rekonstruktera, få briljera.

Hinna med Yoga, Qigong och meditation,
gymmet, joggen, får bli en klon…

Egen egentid, fritid, gemenskap,
jobbsamvaro, och annat jävelskap.

Alltid käck, fräck och glad,
vara till allas behag..

Utmattad, utbränd, knäckt,
en intäkt av lite käckt, jäkt

/Lilla My

Springa ikapp med tiden, har sitt pris..