Våga släppa taget.

Leva sitt eget Happylife
Våga leva till sista andetaget, LEVA med cancer är en svår utmaning.

Vedervåga livet.

Våga släppa taget, 
Leva mer med jaget.

Låta allt bero,
allena hoppet tro.

Våga släppa kontrollen. 
Njuta medans man har bollen.

LEVA vår stund på jorden.
Älska livet, bästa  orden.

Leva tills man dör, 
Vi alla ändå gör.

Våga leva i nuet,
Allas chans till verklighet. 

Leva med cancer, 
Med döden som sin kavaljer.

Ledsamt med sådant sällskap dansa. 
Därför, skratta, ta poletten, chansa 

Våga  släppa taget,
ända till sista andetaget.

/Lilla My

Dedicerat till Karin Z, en fantastisk kvinna..